Vergaderkalender

agenda

De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar tenzij anders vermeld, mocht u mee willen praten over een van de agendapunten, dan wordt u verzocht dit voor de aanvang van de vergadering kenbaar te maken via info@adviesraadwesterwolde.nl">info@adviesraadwesterwolde.nl

De vergaderingen vinden plaats op iedere 3e donderdag van de maand, tenzij het dagelijks bestuur beslist dat er onvoldoende agendapunten zijn om de vergadering door te laten gaan.

Aanvang van de vergadering 14.00 uur en het streven is om de vergadering om 16:00 uur te sluiten.

19-01-2023  

16-02-2023

16-03-2023  

20-04-2023 

18-05-2023 .Is i.v.m. Hemelvaartsdag verplaatst naar 25-05-2023    Agenda

15-06-2023 

20-07-2023

17-08-2023 Zomerreces

21-09-2023

19-10-2023

16-11-2023

21-12-2023

Wilt u deelnemen aan van een deze vergaderingen stuur dan een email naar secretariaat@adviesraadwesterwolde.nl

Archief