Sociaal domein

Cliƫntondersteuning.

Bij alle aanvragen bij de WMO heeft u recht op gratis Cliƫntondersteuning.

Deze kunt u aanvragen bij o.a. Welzijn Westerwolde en MEE Noord. 

Het sociaal Domein omvat de gebieden:

1. Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) Tabblad WMO voor meer informatie.

2. Jeugdzorg , Tabblad Jeugdzorg voor meer informatie!

3. Werk en Inkomen (Participatiewet) , Tabblad Participatie voor meer informatie.

4. Armoedebestrijding. / Schuldhulpverlening, Tabblad / Armoedebestrijding / Schuldhulpverlening.  voor meer informatie.

Centrum Jeugd, Gezin en Veiligheid (CJGV) Westerwolde is er voor ouders/opvoeders en kinderen. Als u problemen ondervindt bij het opvoeden van uw kinderen kunt u informatie en/of advies bij hen krijgen.

Heb jij als jongere hulp nodig omdat jij je niet prettig voelt of problemen hebt kan ook jij hier terecht met jouw vragen.

Klik hier voor meer informatie.

Sinds 1 januari 2018 is er Jeugdhulp Groningen. Op hun website kunnen alle verwijzers in de regio Groningen, maar ook voor jongeren en hun ouders/opvoeders terecht. Alle aanbieders die een contract hebben voor het bieden van jeugdhulp in de regio vanaf 2018 worden op deze site vermeld, inclusief wat zij doen (specialismes).
Klik hier om de website te bezoeken

 

In de Participatiewet, die is bedoeld voor jong, oud, ziek of beperkt, staat dat iedereen mee moet kunnen doen in deze maatschappij.
Heeft u (tijdelijk) niet of geen werk of inkomen dan vindt u via onderstaande adressen alle belangrijke informatie die u eventueel kan gebruiken.

https://www.westerwolde.nl/laag-inkomen
https://www.westerwolde.nl/kwijtschelding-gemeentelijke-belastingen
https://www.westerwolde.nl/bijzondere-bijstand
https://www.westerwolde.nl/individuele-inkomenstoeslag-0

Als Adviesraad kunnen wij voor u persoonlijk niets betekenen, wel kunt u uw ervaringen met ons delen zodat wij de Gemeenteraad beter kunnen adviseren. Uw ervaringen kunt u delen op info@adviesraadwesterwolde.nl.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning.

Het doel van de wet is om inwoners te helpen, zodat zij zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Maar de Wmo is er ook voor inwoners die hulp nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving.

Als u hulp nodig heeft, dan kunt u bellen met de gemeente en wordt u doorverwezen naar een Wmo consulent(e).

Het algemene telefoonnummer van de gemeente Westerwolde:
0599 32 02 20.

Op de website van de gemeente Westerwolde vindt u aanvullende informatie:
https://www.westerwolde,nl/ondersteuning-uw-dagelijks-leven

 

Armoede is een van de snelst groeiende problemen in onze samenleving en heeft daarmee een hoge prioriteit op onze agenda, Er zijn vele organisaties die zich bezig houden met vroegsignalering en armoedebestrijding.

De gemeente Westerwolde is zeer actief op dit op dit gebied., zie  onderstaande beleidsplan.

Beleidsplan Schuldhulpverlening gemeente
Westerwolde 2020-2024
24-06-2020 | bron: afdeling Samenleving

 

Stichting Welzijn Westerwolde.

SchuldHulpMaatje

Schuldhulpverlening ondernemers