Werkgebied Sociaal Domein

WMO

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is een wet in het kader van hulp en ondersteuning.

Het doel van de wet is om inwoners te helpen, zodat zij zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen en deel kunnen nemen aan de maatschappij. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wmo.

De Wmo is bedoeld voor iedereen die thuis ondersteuning nodig heeft, om zolang mogelijk zelfstandig te kunnen blijven. Maar de Wmo is er ook voor inwoners die hulp nodig hebben om mee te kunnen doen in de samenleving.

Als u hulp nodig heeft, dan kunt u bellen met de gemeente en wordt u doorverwezen naar een Wmo consulent(e).

Het algemene telefoonnummer van de gemeente Westerwolde:
0599 32 02 20.

Op de website van de gemeente Westerwolde vindt u aanvullende informatie. (ga naar de website van de gemeente)

Jeugdzorg
Participatie
Onafhankelijke cliënt ondersteuning
Heeft u schulden?
Image